Heart diamond with inner fire, made from cremation ashes

Spørsmål og svar om ALGORDANZA minnediamant

ALGORDANZA minnediamant gjenspeiler det unike ved den avdøde. Minnediamanten fra ALGORDANZA spesiallages i henhold til dine ønsker.

Vanlige spørsmål til ALGORDANZA

Ja, ALGORDANZA-minnediamanten er en ekte diamant. Den har de samme kjemiske, fysiske og optiske egenskapene som en naturlig diamant. I våre produksjonslokaler i Domat/Ems simulerer vi de naturlige utviklingsforholdene. Slik dyrkes ALGORDANZA-minnediamanten din alltid på en individuell og unik måte.

I henhold til ISO-standard 18323 (2015) er minnediamanten som dyrkes hos ALGORDANZA, en «laboratoriedyrket diamant».

Prisen bestemmes av karbonkilden, størrelsen og slipingen til minnediamanten din. Ta kontakt med oss for pristilbud.

Nei, størrelsen på diamanten avhenger av hvor lenge den blir værende i det kontrollerte miljøet. Jo lenger diamantens vekstfase er, jo større blir den.

Når en voksen person kremeres, produseres det opptil 4 kg aske. For en minnediamant er det ikke askevolumet som betyr noe, men karboninnholdet.. Av juridiske grunner må vi sende hele asken til Sveits.

Hele askemengden brukes i produksjonsprosessen til asken er fullstendig transformert.

I spesielle situasjoner, for eksempel ved kremering av små barn eller når kremasjonen skjer med store mengder oksygen, kan det være utilstrekkelig karbonmengde i kremasjonsasken til å utvikle én eller flere minnediamanter. I disse tilfellene kontakter vi de etterlatte eller begravelsesbyrået etter karbonanalysen og finner en felles løsning. I disse tilfellene er alternativet «Two Sources» et godt valg. Dvs at det kan tilsettes hår eller papir i produksjonen.

Under kremasjonsprosessen av kroppen og kisten gjennomgår karbonet en metamorfose.

Den norske loven fastsetter blant annet en minimumstemperatur på 650 °C i hovedforbrenningskammeret der kisten ligger. I nedstrømskammeret, der avgassene rengjøres, forhindrer en betydelig høyere temperatur på > 850 °C utslipp av skadelige gasser. Under forbrenningen omdannes mye av karbonet til karbondioksidgass. Vektfraksjonen av karbon som blir igjen i hovedforbrenningskammeret, er vanligvis mellom 0,5 % og 2,5 % av den tørre forbrenningsasken. Dette kan påvises i egnede laboratorier. Hos ALGORDANZA isoleres dette karbonet fra asken ved hjelp av våte kjemiske metoder eller pyrolyse og danner grunnlaget for den påfølgende diamantsyntesen

Kremasjonsasken inneholder mange forskjellige kjemiske elementer, metallforbindelser og salter.

Av tekniske og juridiske årsaker må kremeringen alltid foregå i en kiste. Derfor inneholder kremasjonsasken også deler av kisten, klærne, kistematerialet samt eventuelle eksisterende implantater. Separasjon av kremasjonsasken og karbonet i asken i henhold til deres opprinnelse er dermed ikke teknisk mulig. Det er derfor mulig at karbonatomer, for eksempel fra kisten, er inkorporert i diamantkrystallgitteret.

Sertifikatet bekrefter diamantens ekthet, størrelse, sliping og farge og garanterer at diamanten er produsert av karbonkilden vi har mottatt.

Ja, det kan lages flere minnediamanter av én karbonkilde som forespørres av oss. Nøyaktig informasjon om mulig antall avhenger av mengden aske, og det tilhørende karboninnholdet. Vi gir deg gjerne detaljert informasjon etter analysen i vårt laboratorium.

Produksjonen tar ca 4–8 måneder fra mottak av urnen og betaling. Opprettelsen av en diamant en imidlertid en svært komplisert prosess, og i noen tilfeller kan spesielt større minnediamanter ta lengre tid. Du kan være trygg på at kvalitet og presisjon er høyt prioritert, selv om produksjonstiden noen ganger tar litt lengre tid.

Hver ALGORDANZA minnediamant skinner i en individuell nyanse av blått. Dette gjenspeiler det unike ved avdøde. Den blå fargen kommer fra grunnstoffet bor, som finnes i kremasjonsaske og er bundet i karbonets diamantgitter. Jo mer bor som er inkludert i krystallgitteret, jo mørkere skinner blånyansen. Når borinnholdet er lavt, blir diamantfargen lys eller hvit. Vekstmiljøet vi benytter, hindrer inntrenging av atmosfæriske nitrogenatomer i diamantkrystallgitteret, noe som ville resultert i et gulaktig anstrøk i minnediamanten.

Respektfull behandling av kremasjonsasken og minnediamantene som er utviklet fra asken, har høyeste prioritet. Ekstrahering av karbonet fra kremasjonsasken er en svært kompleks prosess og danner grunnlaget for veksten av minnediamanten din. Det må utføres mange trinn i rense- og grafitiseringsprosessen mellom kremasjonsasken og karbonet som ekstraheres. I tillegg til karbonet kommer noen ganger svært små sporstoffer fra kremasjonsasken inn i krystallgitteret, og disse vil derfor også finnes i diamanten som inneslutninger. Vi anser dette som et spesielt bevis på den individuelle opprinnelsen og den personlige karakteren til den enkelte minnediamanten. Det er på ingen måte en feil. De fleste Algordanza minnediamanter har minimum VS1-kvalitet. Vi kan imidlertid ikke garantere et bestemt kvalitetsnivå på grunn av karbonets spesielle opprinnelse.

Ja. Askens alder er ikke kritisk for produksjonsprosessen.

Nei, ALGORDANZA minnediamanter lages utelukkende fra kremasjonsaske fraet menneske. For kremasjonsaske og hår fra dyr kan du kontakte Semper Fides GmbH i Tyskland.

Spørsmål og svar om ALGORDANZA Forhåndsavtalt kontrakt

Med ALGORDANZA Forhåndsavtalt kontrakt kan forhåndsbestille din egen minnediamant. Du kjøper retten til å gi dine etterlatte en minnediamant som lages av levningene dine i henhold til dine ønsker.

Nei. Du har rett til å si opp kontrakten innen en periode på fire uker, og kontrakten er dermed ubetinget.

Ensidig oppsigelse etter fire uker er ikke mulig. Du la inn en bestilling, som vi aksepterte, og derfor inngikk vi en forpliktelse. I unntakstilfeller kan du kontakte oss, så skal vi forsøke å finne en løsning.

Du vil motta én kopi av kontraktsertifikatet, og ALGORDANZA beholder en annen kopi. I tillegg gir vi trustee en kopi, som sikrer din rett til full offentliggjøring. Du er pålagt å informere dine etterlatte om kontrakten og/eller begravelsesbyrået ditt, slik at de kan informere oss om din bortgang. Som en sikkerhet i så måte anbefaler vi at du kontakter et begravelsesbyrå på forhånd, slik at de blir nevnt i kontraktsbeviset og får en kopi til oppbevaring.

Ettersom kontrakten ble signert mellom deg selv og ALGORDANZA kan vi ikke presse mottakeren til å foreta den endelige betalingen, selv om det var ditt uttrykte ønske. For å unngå slike situasjoner anbefaler vi på det sterkeste at du velger VG 100-kontrakten, der du betaler alle kostnadene på forhånd og mottakeren kan motta minnediamanten uten hindring av noe slag.

ALGORDANZA er aktiv i mer enn 34 land og har eksistert i mer enn ti år. Økonomien er solid og forvaltes av et erfarent lederteam. Sjansen for at selskapet opphører, er derfor liten. Hvis det mot formodning skulle skje at selskapet opphører å eksistere på grunn av uforutsette omstendigheter, er det forhåndsbetalte beløpet sikret, fordi det er satt inn på en trust-kontrollert konto og dermed er sikret mot tilgang fra tredjeparter eller spesielle rentekrav.

Bare ett trinn til for skape en minnediamant

Uansett om du leter etter en ALGORDANZA-partner som skal utføre begravelsen til en du er glad i, eller om du ønsker å ta de første stegene for din egen del: Be om vår prisliste for en diamant her, så sender vi deg all informasjon du trenger for de neste trinnene.

Gratis og uforpliktende via e-post og, om ønskelig, også per post.

Takk for din interesse for ALGORDANZA!
Vi vil gjerne gi deg råd og personlig svare på dine spørsmål. Ta kontakt med vår partner i Norge per telefon eller e-post.

Du kan nå oss på telefon: